ผู้ให้การสนับสนุน

icon_helps เข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อเข้าระบบ
รหัสผ่าน
จดจำไว้ฉันตลอด | ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
1. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกทั้งแบบสมาชิกธรรมดาเพื่อเลือกซื้อสินค้า จะต้องกรอกข้อมูลต่างๆตามระบุในแบบฟอร์มตามความเป็นจริงเท่านั้น
2. 8plaza เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบร้านค้า ระบบซื้อขาย ซึ่งเป็นเพียงสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลเท่านั้น
3. การเลือกซื้อสินค้าใดๆ จากร้านค้าสมาชิกของ 8plaza ควรสอบถามรายละเอียด รวมถึงตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าก่อนทำการสั่งสินค้าใดๆ
4. กรณีที่สมาชิกต้องการใช้งานเว็บบอร์ดของร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อความ หรือการตอบข้อความ จะต้องใช้คำที่สุภาพ รวมถึงหากมีการอ้างอิงรูปใดๆ จะต้องเป็นรูปที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการชั่วคราวหรือหยุดให้บริการถาวรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า หากพบการละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือ พบการกระทำอันไม่เหมาะสมใดๆ
6. สำหรับสมาชิกประเภทไม่มีค่าบริการ 8plaza ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ของระบบ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือเหตุสุดวิสัยอันไม่สามารถควบคุมได้
สมัครสมาชิกพร้อมเปิดร้านค้า าชิกพร้อมเปิดร้านค้า คลิกที่นี่
1. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกทั้งแบบสมาชิกธรรมดาเพื่อเลือกซื้อสินค้าและสมาชิกร้านค้า จะต้องกรอกข้อมูลต่างๆตามระบุในแบบฟอร์มตามความเป็นจริงเท่านั้น
2. สมาชิกร้านค้าจะต้องมีข้อมูลสำหรับติดต่ออย่างชัดเจต อันได้แก่ชื่อร้านค้า ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ร้านค้า หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์
3. รูปสินค้าที่เพิ่มเข้าสู่ระบบจะต้องมีขนาดและประเภทไฟล์ตามที่ระบุไว้ โดยคุณภาพความสวยงามจะต้องอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับชื่อสินค้าที่สมาชิกร้านค้าได้เพิ่มเข้าสู่ระบบ โดยเกณฑ์นี้ตัดสินโดยทีมงาน 8Plaza.com
4. ทุกรายการสินค้าจะต้องมีรายละเอียดสินค้าประกอบด้วย และต้องสอดคล้องกับชื่อสินค้า
5. สินค้าทุกรายการที่แสดงผ่านระบบร้านค้าของ 8plaza จะต้องเป็นสินค้าที่ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่เข้าข่ายอนาจาร และไม่ขัดต่อกฎหมาย
6. กรณีที่มีการใช้งานเว็บบอร์ดของร้านค้า สมาชิกเจ้าของร้านค้าจะต้องทำการตรวจสอบและคัดกรองคำหยาบ คำที่ไม่เหมาะสมทุกประเภท
7. 8plaza ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบ ข้อความใดๆ รูปใดๆ ที่อยู่ในร้านค้าของสมาชิกเพื่อความเหมาะสม
8. 8plaza เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบร้านค้า ระบบซื้อขาย ซึ่งเป็นเพียงสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใดๆ กับร้านค้าสมาชิก
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการชั่วคราวหรือหยุดให้บริการถาวรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า หากพบการละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้
10. สำหรับสมาชิกประเภทไม่มีค่าบริการ 8plaza ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ของระบบ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือเหตุสุดวิสัยอันไม่สามารถควบคุมได้