ผู้ให้การสนับสนุน

ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรม 8plaza

เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์

25 ส.ค. 2554 14:27


เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์
เพื่อให้การขายสินค้าของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรามีเทคนิคพื้นการของการขายสินค้าออนไลน์มาแนะนำตามหลักการตลาด ซึ่งประกอบด้วย "4P" ดังนี้

1.Price ซึ่งว่าด้วยเรื่องของราคา ในการตัดสินใจซื้อสินค้าเรื่องของราคาเป็นเรื่องในอันดับต้นๆ ที่ผู้ซื้อจะนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อ ถ้าท่านต้องการขายสินค้าในเวลาอันรวดเร็ว ราคาที่ท่านตั้งไว้ควรจะมีราคา ที่ดึงดูดใจ อาจมีราคาต่ำกว่าคู่แข่งหรือเน้นราคาต่ำกำไรน้อยแต่เอาปริมาณผู้ซื้อจำนวนมาก (เหมาะกับการขายสินค้าออนไลน์ลูกค้ามาจากทั่วประเทศและส่วนใหญ่สั่งเป็น ปริมาณมากๆ) ถ้ามีการตั้งราคาที่สูงหรือเป็นราคาทั่วๆ ไปตามท้องตลาด การขายก็จะลำบาก ถึงจะมีผู้ชมสินค้าท่านเป็นจำนวนมากแต่ก็จะไม่มีผู้สนใจที่จะซื้อ เพราะผู้ซื้อมีทางเลือกที่จะซื้อสินค้าที่ราคาเท่ากันแต่รับของได้สะดวกตามร้านค้าทั่วๆ ไป ดังนั้นถ้าอยากขายง่ายให้ ถูก คุ้มสุดๆ ไว้ก่อน


2.Place ซึ่งว่าด้วยเรื่องของช่องทางในการซื้อขาย สำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ การติดต่อสั่งซื้อจะติดต่อทาง โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นช่องทางที่จะใช้ในการติดต่อสั่งซื้อจะต้องสะดวกและติดต่อได้ง่าย ท่านควรมีช่องทางมากที่สุด ที่สามารถติดต่อได้ เช่น เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน อีเมล ที่อยู่ของร้านค้า และควรติดต่อง่าย และการส่งสินค้าจะต้องเป็นไปอย่าง รวดเร็วและถูกต้องเพื่อให้ลูกค้ารับสินค้าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดความประทับใจและมั่นใจในการซื้อครั้งถัดไป


3.Product ซึ่งว่าด้วยเรื่องตัวของสินค้า สินค้าที่ท่านนำมาขายควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด มีความเด่นของสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่ง ถ้าท่านมีสินค้าหลายชิ้นท่านอาจเลือกสินค้าที่เป็นตัวเด่นของท่านในการทำ ตลาดก่อน และค่อยๆ เพิ่มสินค้าตัวรองตามมาด้วยก็ได้


4.Promotion ซึ่งว่าด้วยการส่งเสริมการขาย ในการขายสินค้าออนไลน์หลังจากท่านลงประกาศแล้วควรมีการติดตาม และมีการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการอัพเดทประกาศเป็นประจำเพื่อให้สินค้าท่านได้ขึ้นแสดงในอันดับต้นๆ และการลงโฆษณาเพิ่มเติมตามที่ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขายนี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น การโปรโมทสินค้านี้ควรทำในหลายๆ จุดในหลายๆ เว็บให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพียงเท่านี้สินค้าของท่านก็จะขายได้ไม่ยากอีกต่อไป

8Plaza Share